Oversikt fra utstillingen Andre Rom, Lille KabelvÄg kunstgalleri og museum, 2020

<previous / next>